A través do IV Congreso a Fenda Dixital, preténdese crear un espazo de encontro internacional co fin de xerar debate sobre o estado actual das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) nos diferentes contextos educativos. Especificamente o obxectivo principal do Congreso é analizar as posibilidades que as TIC poden ofrecer para contribuír ao desenvolvemento de procesos de inclusión educativa, á abordaxe das necesidades educativas especiais e a facilitar ou promover a igualdade.

O Congreso da Fenda Digital constitúe tamén un contexto de intercambio sobre experiencias no terreno e de proxectos de investigación innovadores, favorece o feed-back e a reflexión entre docentes, educadores-as sociais, pedagogos-as, asistentes sociais, psicólogos-as, e outros-as participantes, coa finalidade de analizar criticamente o papel que as TIC teñen desempeñado no ámbito académico e nos contextos sociocomunitarios. Así mesmo, préstase unha atención especial neste Congreso a coñecer aquelas experiencias nas que as TIC están a desenvolver un papel fundamental na integración da diversidade de colectivos sociais.